We zijn op zoek naar schippers en hosts. Kom jij ons team versterken? Solliciteer nu

Tripadvisor’s #1 best
cruise in the world!

Rondvaart boeken

Privacybeleid Flagship Amsterdam 

Dit is het privacybeleid van Flagship Amsterdam. Dit document legt uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij gaan er daarbij steeds vanuit dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan en dat we aan de eisen die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gesteld, voldoen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Flagship Amsterdam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74390767 en bevindt zich aan de Leliegracht 50D (1015 DH) in Amsterdam.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten van Flagship Amsterdam, vragen wij jou om bepaalde persoonsgegevens. Gegevens die je als een indentificeerbare natuurlijk persoon indentificeren, worden je persoonsgegevens genoemd. Wij verkrijgen deze gegevens doordat je gebruikmaakt van onze website (je accepteert cookies) en/of doordat je met ons een overeenkomst aangaat, of als je op een andere manier met ons communiceert (telefonisch, via WhatsApp of via e-mail). Voor informatie over cookies is een aparte cookieverklaring beschikbaar.

Doelen van de verwerking

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, hebben als doel:

 • Om contact met je op te nemen over de door jou bestelde producten, of het beantwoorden van jouw vragen:
 • Om een reservering in te plannen/wijzigen:
 • Om betalingen te verwerken:
 • Om onze partners aan te sturen in relatie tot het uitvoeren van een dienst:
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst):
 • Om nieuwsbrieven te versturen:
 • Om je op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten of andere wetenswaardigheden:
 • Om onze website en andere technische omgevingen (bijvoorbeeld onze servers) te onderhouden, beveiligen en verbeteren:
 • Om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerken we

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van het doel:

Algemene communicatie:

 • Naw-gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer:
 • Overige door jou zelf verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je telefonisch of per e-mail vragen stelt.

Grondslag van de verwerkingen

De AVG staat alleen het verwerken van persoonsgegevens toe als er een wettelijke basis voor is. Wij baseren ons daarvoor op de volgende grondvesten:

Uitvoering van een overeenkomst – bijvoorbeeld als je iets bij ons boekt, zoals een rondvaart.

Verkregen toestemming – bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief toe te sturen (zie ook de cookieverklaring).

Gerechtvaardigd belang – bijvoorbeeld om wijzigingen in onze dienstverlening aan je door te geven, of om onze website te verbeteren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens veilig zolang als dat nodig is voor het doel waarvoor we ze nodig hebben, of zolang de wet dat voorschrijft. Hierna worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Verwerking door derden

Flagship Amsterdam verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een door jou afgenomen dienst en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Wij verkopen geen persoonsgegevens. Wanneer derden persoonsgegevens in opdracht van ons delen (zogenaamde verwerkingsovereenkomsten), sluiten we verwerkingsovereenkomsten af om de zorgvuldige en veilige verwerking van je gegevens te garanderen.

Verwerking buiten de EU/EER

Alle door Flagship Amsterdam verwerkte persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Flagship Amsterdam beschermt jouw persoonlijke informatie serieus en heeft toepasselijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsniveau af te stemmen op het risico. Dit zijn de strenge eisen voor toegang en authenticatie om onze systemen te kunnen gebruiken, de encryptie die wij gebruiken bij uitwisseling, en de uitgebreide monitoring en logging.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Jouw rechten

Omdat je jouw persoonsgegevens met ons deelt, heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
 • Recht op rectificatie en aanvulling als deze verkeerd of onvolledig zijn:
 • Recht op gegevenswissing als u wilt dat wij stoppen met het verwerken:
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens:
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens:
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.

Wat deze rechten precies inhouden en wanneer ze soms beperkt zijn door wettelijke voorschriften, leest u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen.

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, mail dan naar info@flagshipamsterdam.com. Flagship Amsterdam zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen Privacybeleid

Flagship Amsterdam kan dit privacybeleid op ieder moment aanpassen. De website toont de uiterst recente versie. Controleer de website regelmatig op nieuwe updates. Wanneer ons nieuwe privacybeleid consequenties heeft voor de manier waarop we jou verzamelde persoonlijke informatie verwerken, dan zullen we jou daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

28-03-2023